Cursos disponibles

  Preparació per a la prova d'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

  MF0974_1 Tractament de dades, textos i documentació

  • UF0510 Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics
  • UF0511 Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul
  • UF0512 Transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics


  Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.