Cursos disponibles

    Preparació per a la prova d'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

    MF0974_1 Tractament de dades, textos i documentació

    • UF0510 Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics
    • UF0511 Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul
    • UF0512 Transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics