Webproxy VyOS

Objectiu Configurar un servei de web proxy amb filtrat de continguts. Veure la diferència entre un proxy transparent i un de no transparent. Configuració de llistes negres. Entendre la problemàtica amb HTTPS. Veure diferents tipus de filtrat. Configuració escenari Configura dues interfícies de VyOS. La interfície eth0 (en NAT) es configura via DHCP. La interfície… Continue reading Webproxy VyOS

Published
Categorized as proxy